Logo Loading
Mediabazis-Hirdetmények-közlemények-ujsághirdetés

Hírdetmények, közlemények

Csődeljárás, felszámolás, uniós pályázati fejlesztés meghirdetése

Kötelező nyomtatott sajtó hirdetések ügyintézése országos napilapokban.

Mi segíthetünk a hirdetés feladás lebonyolításában.

A hirdetési grafikát most díjmentesen elkészítjük Önnek.

Cégünk több mint 10 éve foglalkozik csőd- és felszámolási hirdetések, közlemények megjelentetésével.

Mediabazis-Rádió-reklám

Rádió reklám

Rádió reklámok országszerte

Rádió reklám hang és reklám szpot gyártása

Összesen 473 elhangzással

26 városi rádió frekvencián egyszerre

Ha munkaerőt keresel, állásajánlatod van, terméket, vagy szolgáltatást értékesítesz a leghatékonyabb megoldást itt találod:

Mediabazis-LED-Fal-LEd-Reklám-LEd-Hirdetés

LED reklám

LED-fal hirdetések

A kül­téri ki­ve­títő – LED-fal – a köz­téri rek­lám­esz­kö­zök leg­újabb ge­ne­rá­ci­ója.

Köz­le­ke­dési cso­mó­pon­tok­nál a leg­ha­tá­so­sabb reklám.

A nap 24 órá­já­ban üze­mel, és min­dig jól lát­ható (sö­té­te­déstől kü­lö­nö­sen lát­vá­nyos)
di­na­mi­ku­sak a rek­lá­mok, az ed­digi sta­ti­kus­sá­got fel­vált­ják a videó reklámok és Real Time fris­sít­hető szö­ve­ges hir­de­té­sek, tar­ta­lom perceken belül könnyen vál­toz­tat­ható,  a már rendelkezésre álló gra­fi­kai anya­gok is felhasználhatók.

Kapcsolat / Ajánlatkérés

Email: info@mediabazis.hu

Telefon: +36-70-362-5526

Telefon: +36-70-380-2992